DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Som be­kendt er der én mil­li­on kro­ner til en en­lig 13’er i de uger med en­gel­ske kam­pe på kupo­nen, og lør­dag ske­te det så igen - kun en en­kelt tip­per kna­ek­ke­de ko­den i Tips13 og løb der­for med én mil­li­on kro­ner i ge­vinst.

Det var el­lers ik­ke en kupon med de vil­de over­ra­skel­ser, men tip­per­ne hav­de stor til­lid til Brent­ford vil­le slå Wi­gan, og det skul­le vi­se sig at va­e­re en dår­lig idé, da kam­pen end­te uden vin­der.

Kupo­nens to na­est­stør­ste fa­vo­rit­ter Chel­sea og Newcast­le vandt godt nok, men der­u­d­over faldt yder­li­ge­re et par fa­vo­rit­ter i svin­get, og det ba­ne­de alt­så vej­en for mil­li­onud­be­ta­lin­gen.

DM i Tips er gå­et ind i den fem­te uge, og her er det så­ma­end BT’s spil­eks­pert St­ef­fen Dam, der for an­den uge i tra­ek fø­rer fel­tet an. Han har 55 rig­ti­ge ef­ter fem ugers tip­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.