1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Od­dset er fun­det hos Bet365

Det lig­ner mål i den­ne kamp. GAIS har ik­ke det sto­re at spil­le for, da de hver­ken kan ryk­ke op el­ler ned, og det har be­ty­det, at man har spil­let me­re fri­gjort i de se­ne­ste par kam­pe, som da og­så beg­ge har va­e­ret chan­ce- og må­l­ri­ge. De mø­der her et De­ger­fors-hold, som er blandt de mest må­l­ri­ge hold i ra­ek­ken - ik­ke mindst for­di de for­sva­rer elen­digt. De så man se­ne­st mod AFC Uni­ted, og selv om det er en smu­le be­kym­ren­de, at hol­dets of­fen­siv ik­ke pro­du­ce­rer al­ver­den, skal man sta­dig ha­ve go­de scor­ings­mu­lig­he­der mod mo­ti­va­tions­lø­se GAIS.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.