2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Stutt­g­art er fa­vo­rit­ten til at vin­de ra­ek­ken, men ind­til nu har man ik­ke for­må­et at om­sa­et­te det på ba­nen. Det har blandt an­det ko­stet tra­e­ner Jos Luhukay job­bet, og selv om der har va­e­ret bed­ring si­den, er man ik­ke helt over­be­vist end­nu. Ove­ni må man und­va­e­re fle­re nor­ma­le star­te­re på grund af lands­holds­op­ga­ver, og det bør åb­ne for en over­ra­skel­se fra ga­ester­ne Greut­her Fürth. De er go­de på om­stil­lin­ger­ne og har hen­tet po­int bå­de i Nür­n­berg og Düs­sel­dorf og kan mod­sat Stutt­g­art kom­me i me­re el­ler min­dre sta­er­ke­ste op­stil­ling. Vi spil­ler X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.