BSV ka­em­pe­de for­ga­e­ves

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det dan­ske mester­hold, Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg (BSV), for­må­e­de som ven­tet ik­ke at ta­ge po­int fra den ty­ske stor­klub Flens­burg-Han­dewitt på hjem­me­ba­ne i hånd­bol­dens Cham­pions Le­ague.

Ty­sker­ne, der har dan­sker­ne Ke­vin Møl­ler, Las­se Svan Han­sen, An­ders Eg­gert, An­ders Za­cha­ri­as­sen, Hen­rik Toft Han­sen, Tho­mas Mo­gen­sen og lang­tids­ska­de­de Rasmus Lau­ge på løn­nings­li­sten, kun­ne rej­se hjem med en sejr på 25-19. BSV solg­te sig dyrt, men kun­ne ik­ke for al­vor gø­re kam­pen spa­en­den­de i an­den halv­leg.

Flens­burg var i god kon­trol og kør­te en sik­ker sejr hjem. Den ty­ske klub er no­te­ret for tre po­int for to kam­pe i grup­pe A, mens BSV har to po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.