Ot­te par­ti­er vil red­de avis

BT - - NYHEDER -

Al­le par­ti­er mi­nus re­ge­rings­par­ti­et Ven­stre ind­kal­der nu kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der (V) i sam­råd for at red­de Flens­borg Avis.

Det sker, ef­ter at avi­sen er ble­vet bedt om at til­ba­ge­be­ta­le cir­ka 3,6 mil­li­o­ner kro­ner i me­di­e­støt­te fra 2015.

Iføl­ge lov om me­di­e­støt­te kan me­di­er ik­ke få støt­te, hvis de er helt el­ler del­vist of­fent­ligt ejet.

Flens­borg Avis får et til­skud fra Fol­ke­tin­gets Syds­lesvi­g­ud­valg sva­ren­de til cir­ka halv­de­len af de sam­le­de ind­ta­eg­ter. Der­med an­ses avi­sen iføl­ge me­di­e­loven som of­fent­ligt ejet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.