Ja­pa­ner får no­bel­pris

BT - - NYHEDER -

Yos­hin­o­ri Ohsu­mi mod­ta­ger no­bel­pri­sen i me­di­cin for op­da­gel­sen af en cel­le­pro­ces, som blandt an­det ken­des fra kra­eft og an­dre syg­dom­me.

Den 71-åri­ge for­sker til­de­les pri­sen for grund­forsk­ning. Hans op­da­gel­se hand­ler om me­ka­nis­men au­to­fagi, som er en ned­bryd­ning af kom­po­nen­ter i cel­ler­ne.

På pres­se­mø­det i Sto­ck­holm i går be­skri­ves det, at cel­ler­ne i den­ne pro­ces »spi­ser sig selv«. Når pro­ces­sen for­styr­res, kan det blandt an­det fø­re til syg­dom­men Par­kin­son og suk­ker­sy­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.