Op­dag sig­na­ler på stress i ti­de

BT - - NYHEDER -

STRESS

»Som stres­sco­ach får jeg rig­tig man­ge hen­ven­del­ser i for­bin­del­se med slut­nin­gen på den år­li­ge fe­rie. Folk rin­ger, for­di de kan ma­er­ke, at det he­le kø­rer i krop­pen. Og det gør dem ban­ge.

Men det er desva­er­re ty­pisk, at når man tra­ek­ker stik­ket og hol­der fri, så be­gyn­der krop­pen og psy­ken for al­vor at lar­me. Im­mun­for­sva­ret går ned, folk bli­ver sy­ge, fø­ler sig ener­gi­for­lad­te.

Det er vir­ke­lig vig­tigt ik­ke at sid­de de sig­na­ler over­hø­ri­ge. Hvis man ma­er­ker, at no­get ik­ke er, som det skal va­e­re, så skal man al­tid op­sø­ge sin la­e­ge,« un­der­stre­ger Ca­mila Pearl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.