Mystisk krigs­helt er­kla­e­res død

BT - - NYHEDER -

in­den for 10 da­ge, el­lers bli­ver du er­kla­e­ret død. Det skri­ver TV2. In­den Ra­oul Wal­len­bergs an­komst til Bu­da­pe­st hav­de ty­sker­ne al­le­re­de sendt 440.000 jø­der til kon­cen­tra­tions­lej­ren Aus­chwitz-Bir­ke­nau.

Der dø­de i alt 120.000 i kam­pe­ne mel­lem sov­je­ti­ske og ty­ske styr­ker i Bu­da­pe­st, men af al­le li­ge­ne fandt man alt­så al­drig Ra­oul Wal­len­bergs.

Det an­slås, at der i alt dø­de seks mil­li­o­ner men­ne­sker un­der ho­lo­caust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.