Spi­ri­tu­el­le smer­ter

BT - - NYHEDER -

Ved den år­li­ge ’Ve­ge­ta­ri­an Festi­val’ på den thailand­ske ø Phuket, fin­der der i dis­se da­ge helt spe­ci­el­le ri­tu­a­ler sted. Ri­tu­a­ler­ne fo­re­ta­ges af folk, der fejrer den 9. må­ne må­ned ef­ter den ki­ne­si­ske ka­len­der. Ved op­to­ge­ne vi­ser de im­pli­ce­re­de de­res re­li­gi­øse hen­gi­ven­hed ved selv­pin­s­ler og smer­te­tests som dem, man kan se på bil­le­der­ne. Festi­val­len star­te­de 2. ok­to­ber og va­rer ni da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.