Und­ta­gel­ses­lov i Tyr­ki­et for­la­en­ges med tre må­ne­der

BT - - NYHEDER -

Tyr­ki­et for­la­en­ger und­ta­gel­ses­til­stan­den til ind i ja­nu­ar.

Det si­ger vi­ce­pre­mi­er­mi­ni­ster Nu­man Kurtul­mus.

»Und­ta­gel­ses­til­stan­den for­la­en­ges med end­nu 90 da­ge fra 19. ok­to­ber,« si­ger han ef­ter det ugent­li­ge re­ge­rings­mø­de.

Und­ta­gel­ses­be­stem­mel­ser­ne blev ind­ført ef­ter det fejl­slag­ne kup­for­søg 15. juli.

Si­den har pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan og hans re­ge­ring gen­nem­ført om­fat­ten­de ud­rens­nin­ger in­den for mi­li­ta­e­ret og po­li­ti­et. Er­do­gan sag­de i sid­ste uge, at det kan bli­ve nød­ven­digt at op­ret­hol­de und­ta­gel­ses­lo­ven i mindst et år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.