Nej, hvor­for aen­dre på no­get, der vir­ker?

BT - - DEBAT -

MAR­TIN HEN­RIK­SEN

in­gen må­de stop­pes, den skal tva­er­ti­mod ud­byg­ges. Asyl­tal­let er fal­det, si­den gra­en­se­kon­trol­len blev ind­ført, og ud over det op­s­nap­per po­li­ti­et jo og­så an­dre for­mer for lo­vover­tra­e­del­ser – graensekontrol er ik­ke kun asyl­po­li­tik. Jeg kan ik­ke for­stå, at man først op­sa­et­ter et va­ern ved den dan­ske gra­en­se, og når man så har kon­sta­te­ret, at det har den øn­ske­de ef­fekt, så skal det drop­pes. Det skal da tva­er­ti­mod fast­hol­des og ud­byg­ges.

GRA­EN­SE­KON­TROL­LEN SKAL PÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.