’’ ’’

BT - - DEBAT -

Hvad er den sag­li­ge be­grun­del­se, når asyl­tal­let er så lavt? Det har jeg vir­ke­lig sva­ert ved at se.

Gerd Bat­trup

Man kan ik­ke va­e­re to ste­der på sam­me tid (...) Derfor er der nog­le op­ga­ver, vi er nødt til at skrue ned for el­ler la­de lig­ge. Det ga­el­der ind­sat­sen på fa­erds­els­om­rå­det, og vi har og­så måt­tet skrue ned for vo­res må­l­ret­te­de ind­sats i nat­te­li­vet.

Jens-Chri­sti­an Bülow

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.