Ja, det er man­gel på respekt for po­li­ti­et

BT - - DEBAT -

SO­FIE CARSTEN NIELSEN

res­sour­cer ne­de ved den dan­ske gra­en­se. Jeg er lidt ry­stet over, at re­ge­rin­gen, Dansk Fol­ke­par­ti og So­ci­al­de­mo­kra­ti­et har brugt så man­ge pen­ge på, at po­li­ti­et skal stå ved gra­en­sen, hvor der ik­ke kom­mer no­gen. Li­ge nu kom­mer der rig­tig få asylan­sø­ge­re til Dan­mark, og det gi­ver derfor slet in­gen me­ning, at po­li­ti­et skal stå ne­de ved gra­en­sen og glo og kon­trol­le­re helt al­min­de­li­ge dan­ske­re.

PO­LI­TI­ET SPILDER SI­NE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.