Et liv i over­ha­lings­ba­nen

BT - - NYHEDER -

PO­RTRA­ET Me­re end 84 mio. men­ne­sker føl­ger hen­de på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram, hvor bil­le­der­ne fra hen­des luk­suri­ø­se liv fly­der ud i lind strøm. Bil­le­der fra rø­de lø­be­re og gal­la­er med mas­ser af bling og bar hud. Bil­le­der fra et per­fekt liv i over­klas­sens over­ha­lings­ba­ne. Sø­ger man hen­des navn på Goog­le, gi­ver det 78.100.0000 hits. Men hvem er hun egent­lig, 35-åri­ge Kim Kar­das­hi­an, som for få må­ne­der si­den pry­de­de fi­nans­ma­ga­si­net For­bes’ for­si­de, og som på un­der ti år er ble­vet et navn, som er på al­les la­e­ber?

Det er re­a­li­ty­se­ri­en ’Ke­epi­ng up with the Kar­das­hi­ans’, der har gjort hen­de til en su­per­stjer­ne. Frem til 2007 var Kim Kas­das­hi­an mest kendt for at va­e­re en del af ce­le­bri­ty­stjer­nen Pa­ris Hilt­ons sla­eng, men i 2007 la­er­te mil­li­o­ner af ame­ri­ka­ne­re hen­de og hen­des bram­fri fa­mi­lie at ken­de i dét, der er ble­vet en af de mest suc­ces­ful­de re­a­li­ty­se­ri­er no­gen­sin­de.

Den er net­op gå­et ind i sin 12. sa­e­son på tv-sta­tio­nen E! og vi­ser uden fil­ter fa­mi­li­ens op- og ned­t­u­re, ka­er­lig­hed og ska­en­de­ri­er. Fuld va­lu­ta for pen­ge­ne Ik­ke mindst Kim Kar­das­hi­an har gen­nem åre­ne le­ve­ret va­ren i form af et bryl­lup og en skils­mis­se fra en sport­stjer­ne. Ef­ter­fulgt af en stormen­de fo­rel­skel­se, for­lovel­se og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.