Cyk­len­de Ter­mi­na­tor stand­s­et af po­li­ti­et

BT - - NYHEDER -

Ar­nold Schwarze­neg­ger, stjer­nen i ’Ter­mi­na­tor’-fil­me­ne, cyk­le­de di­rek­te ind i pro­ble­mer, da han fre­dag blev stop­pet af po­li­ti­et på tog­sta­tio­nen i den sydty­ske by Mün­chen, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP. Man må nem­lig ik­ke cyk­le på sta­tio­nen. Den 69-åri­ge sku­e­spil­ler og tid­li­ge­re gu­ver­nør i Californien slap med en ad­var­sel, da han straks steg af cyk­len og til­stod, op­ly­ser po­li­ti­et. Schwarze­neg­ger for­kla­re­de, at han hav­de pro­ble­mer med at gå og til­bød at stil­le op til et billede med po­li­ti­be­tjen­ten for at gø­re det godt igen. Det bay­ri­ske po­li­ti del­te ef­ter­føl­gen­de sel­fi­en med den smi­len­de be­tjent og Ter­mi­na­tor på Twit­ter med or­de­ne: ’Cyk­ling er for­budt på tog­sta­tio­nen i Mün­chen – og­så for Ter­mi­na­tor’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.