Dan­sker­ne kø­ber for­nuf­ti­ge bi­ler

BT - - NYHEDER -

Der bli­ver solgt bi­ler som al­drig før i Dan­mark. Sep­tem­ber slog igen re­kord, og 2016 er godt på vej til at bli­ve det år, hvor der bli­ver solgt flest bi­ler no­gen­sin­de. Der er ef­ter sep­tem­ber i år solgt 168.470 per­son­bi­ler mod 155.121 i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år.

Men det er ik­ke for­di, dan­sker­ne øds­ler pen­ge va­ek på dy­re bi­ler. Det er sal­get af de små, bil­li­ge bi­ler, der står for va­ek­sten.

»Folk spa­rer me­re op og af­dra­ger på de­res ga­eld. Det be­ty­der og­så, at folk er for­nuf­ti­ge, når det kom­mer til at kø­be ny bil. Folk kø­ber en lil­le bil, der kø­rer langt på li­te­ren. Før kri­sen gav vi den lidt me­re gas,# si­ger Las Ol­sen, che­fø­ko­nom i Dan­ske Bank.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.