Swan­sea skif­ter ma­na­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Swan­sea fy­re­de i går klub­bens ma­na­ger, ita­li­e­ne­ren Fran­cesco Gu­i­do­lin, end­da på hans 61 års fød­sels­dag, og af­lø­se­ren var klar i kulis­sen. Det bli­ver den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske land­stra­e­ner Bob Brad­ley (bil­le­det). Det op­ly­ser klub­ben på sin hjem­mesi­de.

Og­så kri­se­ram­te Aston Vil­la skal ha­ve ny ma­na­ger. Pre­mi­er Le­ague-nedryk­ke­ren har op­sagt sam­ar­bej­det med Ro­ber­to Di Mat­teo, som kun før­te hol­det til én sejr i 11 liga­kam­pe. Ste­ve Clar­ke ta­ger mid­ler­ti­digt over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.