Bedst løn­ne­de tra­e­ner i Qa­tar

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DIREKTØRLØN Mi­cha­el Laud­rup hav­de let til smil, da han i går ef­ter­mid­dag blev pra­e­sen­te­ret som ny ch­eftra­e­ner for Al-Rayy­an i skys­kra­be­ren The Torch i Do­ha for­an pres­se­folk fra bå­de Eng­land, Spa­ni­en, Dan­mark og fle­re lan­de på den ara­bi­ske halvø. Og man for­står hvor­for. Laud­rup har ik­ke blot få­et tit­len ’ch­eftra­e­ner’ i Al-Rayy­an. Det na­er­me­ste, Dan­mark kom­mer en fod­bolds­heik, skal de kom­men­de to år og­så age­re tek­nisk di­rek­tør for Qa­ta­rs for­sva­ren­de mester­klub.

»Han får en ma­na­ger­rol­le, som vi ken­der det fra Pre­mi­er Le­ague,« si­ger Al-Rayy­ans ge­ne­ral­se­kre­ta­er, Ab­dul­la Azzed­din Al-Mutawa, til BT.

Laud­rup skal der­med stå for ind­køb af spil­le­re til den trup, hvor pa­ragu­ay­an­ske Vi­ctor Ca­ce­res, syd­kore­an­ske Koh My­ong-jin og span­ske Ser­gio Garcia er de stør­ste stjer­ner blandt de man­ge lo­ka­le spil­le­re, der skal va­e­re på al­le klubhold i Qa­tar. Bedst løn­net Men den dan­ske tra­e­ner har man­ge an­dre grun­de til at la­de smilet få frit løb. Mi­cha­el Laud­rup bli­ver med sin nye kon­trakt den bedst løn­ne­de tra­e­ner i Qa­ta­rs liga, sam­ti­dig med at han sco­rer den stør­ste kon­trakt i sin egen kar­ri­e­re som tra­e­ner.

Tal­le­ne er di­ver­ge­ren­de, men at der er ta­le om et højt millionbeløb af to­cif­ret ka­rat, her­sker der in­gen tvivl om.

»Hans løn skal mod­sva­re det hø­je ni­veau og det navn, han har. Og det gør den. Det er en god af­ta­le. For bå­de Mi­cha­el Laud­rup og AlRayy­an,« ly­der det fra Ab­dul­la Azzed­din Al-Mutawa, når ta­len fal­der på Laud­rups kon­trakt­li­ge for­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.