Wig­gins-de­bat­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En la­ek fra de rus­si­ske ha­ck­e­re fra Fan­cy Bears har tvun­get Brad­ley Wig­gins til at for­sva­re sin brug af ast­ma­me­di­cin, som han ind­t­og før sin Tour-tri­umf i 2012. Wig­gins hav­de til­lal­de­se til det - en så­kaldt TUE - men er al­li­ge­vel ble­vet cen­trum i en de­bat, som i høj grad hand­ler om etik. Skal cy­kel­ryt­te­re med en syg­dom, for ek­sem­pel ast­ma, ha­ve lov til at kon­kur­re med pra­e­sta­tions­frem­men­de me­di­cin i blo­det?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.