Far­vel til en ener

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bjar­ne Ri­is’ tid­li­ge­re hold, Tin­koff, luk­ker nu per­ma­nent, for­di den ga­e­ve rus­si­ske ejer, Oleg Tin­kov, sma­ek­ker pen­ge­kas­sen i. Tin­kov har på man­ge må­der va­e­ret et far­ve­rigt be­kendt­skab – det sam­me har de selvly­sen­de trø­jer i øv­rigt – og hvem hu­sker ik­ke rus­se­rens man­ge ud­brud mod dan­ske fans på det so­ci­a­le me­die Twit­ter og hans flam­boy­an­te in­ter­viewstil? Ex­cen­tri­ke­ren vil bli­ve sav­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.