Froo­mes bjerg­løb på Mont Ven­toux

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den gu­le fø­rer­trø­je. I løb. Op ad det må­ske mest iko­ni­ske bjerg i Tour de Fran­ce. Kan det bli­ve me­re van­vit­tigt? Nej, det kan det ik­ke. Da Chris Froo­me stød­te sam­men med to kon­kur­ren­ter, fik smadret sin cy­kel og ef­ter­føl­gen­de spa­e­ne­de fe­brilsk op ad Mont Ven­toux, løb han sig sam­ti­dig ind på li­sten over de ting, som vi al­ler­bedst hu­sker fra 2016-sa­e­so­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.