Skys do­mi­nans – og ti­der­nes ke­de­lig­ste Tour?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sky og Chris Froo­me sej­re­de fuldt fortjent i Tou­ren, men un­der­vejs blev det de­bat­te­ret hef­tigt, om det sta­er­ke hold hav­de en for ne­ga­tiv ind­fly­del­se med sin do­mi­nans. Froo­me kør­te na­er­mest konstant med to-tre mand ved sin si­de. Det dul­me­de kon­kur­ren­ter­nes an­grebs­lyst og lå­ste lø­bet tak­tisk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.