Pyt­li­ck bli­ver ny lands­hold­s­eks­pert

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jan Pyt­li­ck blev fy­ret som dansk land­stra­e­ner for hånd­bold­kvin­der­ne i de sid­ste da­ge af 2014. Nu skal han igen ar­bej­de med hol­det.

Dog ik­ke på si­de­linj­en. I ste­det bli­ver han nu eks­pert på TV 2s hånd­bold­da­ek­ning af det dan­ske lands­hold. Det med­del­er tv-sta­tio­nen selv.

»Ef­ter at ha­ve va­e­ret land­stra­e­ner i så man­ge år bli­ver det spa­en­den­de at kom­me over på den an­den si­de af bor­det og bru­ge min vi­den om lands­holds­hånd­bold på en an­den må­de. Bå­de om de dan­ske spil­le­re og om de hold, de spil­ler imod. Al­le de spil­le­re og hold har jeg gen­ne­m­a­na­ly­se­ret igen­nem så man­ge år. Jeg gla­e­der mig til at bli­ve en del af det ka­em­pe se­tup, der er på TV 2,« si­ger Jan Pyt­li­ck.

Hans før­ste op­ga­ve bli­ver al­le­re­de om få da­ge, når landsholdet skal spil­le Gol­den Le­ague 6.-9. ok­to­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.