Nyt di­rek­tørjob til Ni­cki Sø­ren­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den tid­li­ge­re cy­kel­ryt­ter Ni­cki Sø­ren­sen skal va­e­re sport­s­di­rek­tør på et irsk Pro Con­ti­nen­tal-hold na­e­ste sa­e­son, skri­ver Cycling­news. Ni­cki Sø­ren­sen be­kra­ef­ter job­bet over for TV2 Sport, men han vil ik­ke sa­et­te ord på, før fle­re brik­ker om­kring det nye hold er på plads. Det ir­ske hold får nav­net Team Aqua Blue.

Ni­cki Sø­ren­sen har va­e­ret sport­s­di­rek­tør hos bå­de Tin­koff-hol­det og et is­ra­elsk hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.