DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den tid­li­ge­re FC Kø­ben­havn­spil­ler Ni­co­lai Jør­gen­sen er kom­met fly­ven­de fra start i den hol­land­ske AEres­di­vi­sion. Seks mål i ot­te liga­kam­pe er han al­le­re­de no­te­ret for, og det er nok til, at han ak­tu­elt fø­rer top­sco­rer­li­sten.

Skal man tro Dan­ske Spil, er der in­tet, der ty­der på en snar­lig må­ltør­ke fra dan­ske­rens si­de. I hvert fald gi­ver man blot od­ds 1,80 på, at han sco­rer 21 mål el­ler me­re i AEres­di­vi­sio­nen i den­ne sa­e­son.

»Han har gjort sig godt be­ma­er­ket fra start i sin nye klub, og det er og­så va­erd at no­te­re sig, at han ud over de seks liga­scor­in­ger har sco­ret fi­re mål i fi­re land­skam­pe i 2016. Han er gan­ske en­kelt i for­ry­gen­de må­l­form i øje­blik­ket,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Hvis man tror på ham som top­sco­rer i AEres­di­vi­sio­nen, er der od­ds 5,00 at hen­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.