1,42

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Rung­sted har op­ru­stet kraf­tigt før den­ne sa­e­son og ser ud til at få ud­byt­te af det. De før­ste tre kam­pe er al­le vun­det, og ind­sat­sen se­ne­st mod Rø­d­ov­re var me­get over­be­vi­sen­de – ik­ke mindst tak­ket va­e­re den tid­li­ge­re NHL-spil­ler Fa­bi­an Brunn­ström, som la­ve­de fem po­int i den kamp. Her­lev var spå­et en sik­ker bund­pla­ce­ring, men over­ra­ske­de stort ved at spil­le uaf­gjort i Her­ning se­ne­st. Hol­det tab­te dog skud­sta­ti­stik­ken klart, og over­ord­net set er det sta­dig sva­ert at se det gå i slut­spil­let. Der skal va­e­re klar klas­se­for­skel her, og 2-tal­let bli­ver det sik­re spil.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.