1,86

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Oden­se sco­rer slet ik­ke li­ge så man­ge mål som i den for­gang­ne sa­e­son. De­fen­si­ven er bed­re, mens of­fen­si­ven er sva­ge­re, og ind­til vi­de­re har der da og­så blot va­e­ret ni mål i hol­dets tre før­ste kam­pe i or­di­na­er tid. End­nu me­re ud­talt har det va­e­ret hos Gen­tof­te, som ik­ke har det sto­re at sky­de med of­fen­sivt i for­hold til sid­ste sa­e­son, men som i de før­ste kam­pe har ar­bej­det sten­hårdt for hin­an­den som hold, og gan­ske us­a­ed­van­ligt har der blot va­e­ret syv mål i Gen­tof­tes før­ste tre kam­pe. Derfor gi­ver det ik­ke me­get me­ning at få så fint et od­ds på ’un­der 5,5 mål’.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.