2,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ever­tons un­ge dren­ge har ind­til haft en for­ry­gen­de sa­e­son, hvor man har vun­det syv af de ot­te be­ty­den­de kam­pe, man har spil­let. Deri­blandt den før­ste kamp i den­ne tur­ne­ring, hvor man ude slog Bolt­on med 2-0. Nu ga­el­der det så Chel­ten­ham fra Le­ague Two, og det er sva­ert at se, hvor­for hol­det li­ge­frem skal va­e­re un­der­tip­pet i den kamp. Så­le­des er va­er­ter­ne uden sejr si­den slut­nin­gen af au­gust og tab­te til Bar­net i den før­ste kamp i tur­ne­rin­gen, hvor man kom med man­ge re­ser­ver og med liga­kamp lør­dag gør man det gi­vet­vis igen i aften.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.