Pe­ter Sa­gan

(Tin­koff)

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ver­dens­meste­ren an­no 2015 vi­ste i lø­bet af sa­e­so­nen, at regn­bu­et­røj­en har sid­det på den ret­te ryt­ter. Slovak­ken end­te på top­pen af den in­di­vi­du­el­le rang­li­ste, som den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on UCI bog­fø­rer, hvil­ket må­ske i sig selv er til­stra­ek­ke­ligt be­vis­ma­te­ri­a­le. La­eg­ger vi tre eta­pe­sej­re i Tour de Fran­ce, to klas­si­ker­sej­re i Gent-We­vel­gem og Flan­dern Rundt og en an­den­plads i det ku­pe­re­de eta­pe­løb Tir­reno-Adri­a­ti­co i pulj­en, bli­ver de to fa­cit-stre­ger teg­net op en ek­stra gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.