Nairo Qu­in­ta­na

(Mo­vistar)

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den lil­le co­lom­bi­a­ner er stil­let til start i syv eta­pe­løb i sa­e­so­nen og har vun­det fi­re – mest iøj­ne­fal­den­de Vu­el­ta a Es­paña, som blev det sid­ste i 2016. Ja, Tour de Fran­ce mang­ler sta­dig, og det blev hel­ler ik­ke i 2016-ud­ga­ven, at Qu­in­ta­na puf­fe­de Chris Froo­me af den øver­ste po­di­e­plads, men Qu­in­ta­na kø­rer for et ik­ke li­ge så slag­kraf­tigt el­ler tak­tisk kløg­tigt hold og end­te sta­dig på tred­je­plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.