Skal red­de Løk­ke ’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Løk­ke holdt på man­ge må­der en flot ta­le, men hvis man vil ska­e­re på ud­dan­nel­se, forsk­ning og den grøn­ne om­stil­ling, så le­ver man ik­ke op til de flot­te am­bi­tio­ner Kli­ma­kri­sen ef­ter­la­der en klo­de i dår­li­ge­re stand til vo­res børn. I ste­det vil re­ge­rin­gen øge Dan­marks CO2-ud­s­lip. Den an­den kri­se er den sti­gen­de ulig­hed, og den er han og­så med til at øge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.