Po­li­ti­et har af­hørt Carl Holst

BT - - NYHEDER -

Den tid­li­ge­re re­gions­rå­ds­for­mand og Ven­stre-mi­ni­ster Carl Holst er nu ble­vet af­hørt, op­ly­ser Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti over for DR Syd.

Carl Holst blev i novem­ber sid­ste år po­li­ti­an­meldt af si­ne tid­li­ge­re kol­le­ger i Re­gion Syd­dan­mark pga. mi­stan­ke om mis­brug af re­gio­nens pen­ge.

»Vi be­trag­ter på in­gen må­de sa­gen som af­slut­tet. Vi ef­ter­for­sker vi­de­re, og ti­den vil vi­se, om det ka­ster yder­li­ge­re af hø­rin­ger af sig,« si­ger Ste­en Ede­ling, po­li­ti­in­spek­tør ved Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti, til DR Syd.

Carl Holst øn­sker ik­ke at kom­men­te­re af­hø­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.