Sven­ske­re i or­gie af ka­nels­neg­le

BT - - NYHEDER -

I går ma­e­ske­de sven­sker­ne sig i bag­va­erk på ka­nel­bul­lens dag. På dansk ken­des ka­nel­bul­lar bed­re som ka­nels­neg­le, og iføl­ge syds­venskan.se ind­t­og ind­byg­ger­ne i Sve­ri­ge op mod 15 mio. af slagsen på ma­er­ke­da­gen.

Iføl­ge et­no­log Jo­nas Eng­man ved Nor­diska Mu­se­et er der en sta­erk ten­dens til, at al­le mu­li­ge men­ne­sker og grup­per ud­na­ev­ner vis­se da­ge til ma­er­ke­da­ge. Men in­gen har haft så stor suc­ces som ka­nel­bul­lens fa­ne­ba­e­re­re.

»Ka­nel­bul­lens dag er en ly­sen­de und­ta­gel­se. Der er man lyk­ke­des med at kob­le det til en fo­re­stil­ling om det tra­di­tio­nel­le og mad,« si­ger han til nyheds­bu­reau­et TT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.