Kra­e­ver 10 års fa­engsel for se­xover­greb

BT - - NYHEDER -

An­kla­ge­myn­dig­he­den kra­e­ver et ho­mo­seksu­elt par idømt en straf på hen­holds­vis 10 og seks et halvt års fa­engsel i en om­fat­ten­de sag om seksu­el­le over­greb. De to ma­end sad i går på an­kla­ge­ba­en­ken ved Ret­ten i Svend­borg til­talt for at mis­bru­ge ot­te dren­ge i al­de­ren ni til 14 år.

Ma­en­de­ne brug­te de­res fy­si­ske og psy­ki­ske over­le­gen­hed til at be­gå over­gre­be­ne, på­står ankla­ge­ren og hen­vi­ser til, at ma­en­de­ne er ae­l­dre end bør­ne­ne, har ta­get ini­ti­a­tiv til over­gre­be­ne, og at der ik­ke var ta­le om fri­vil­li­ge ka­e­re­ste­for­hold.

Til­li­den fra bør­ne­ne er iføl­ge ankla­ge­ren op­nå­et ved at le­ge med dren­ge­ne og ta­le med dem om ek­sem­pel­vis de­res seksu­a­li­tet. Det er iføl­ge ankla­ge­ren en ska­er­pen­de om­sta­en­dig­hed.

De to ma­end på 21 og 31 år er ama­tørsku­e­spil­le­re i Ny­borg og har bl.a. op­t­rå­dt en ra­ek­ke gan­ge ved Ny­borg Vold­spil – et fril­uft­ste­a­ter i by­en. Beg­ge til­tal­te er­ken­der seksu­elt sam­kvem med fle­re af dren­ge­ne, men na­eg­ter, at det er fo­re­gå­et mod dren­ge­nes vil­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.