Mo­bilt na­er­po­li­ti

BT - - NYHEDER -

Nord­jyl­lands Po­li­ti luk­ker fem na­er­po­li­ti­sta­tio­ner, som del­vist skal er­stat­tes af mo­bi­le sta­tio­ner. Det forta­el­ler DR Nord­jyl­land.

Ca. 40 po­li­ti­an­sat­te hos na­er­po­li­ti­et i Nord­jyl­land bli­ver i lø­bet af 2017 over­flyt­tet til lo­kal­po­li­ti­sta­tio­ner­ne i Hjør­ring, Fre­de­riks­havn og Ho­bro. Omvendt luk­ker na­er­po­li­ti­sta­tio­ner­ne i Ska­gen, Hir­ts­hals, Løg­stør, Støvring og i Hads­und. Et af mid­ler­ne til at sik­re en fort­sat til­ste­de­va­e­rel­se i na­er­om­rå­det bli­ver en mo­bil po­li­ti­sta­tion, som frem­over vil kun­ne fin­des ved stør­re events ef­ter be­hov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.