Kiro­bo er et nyt di­gi­talt ’ka­e­le­dyr’

BT - - NYHEDER -

Nor­malt ken­der vi den ja­pan­ske virk­som­hed Toy­o­ta som en bil­fa­bri­kant, men ser vi på de­res se­ne­ste ud­spil, skal vi nok til at aen­dre den hold­ning. I hvert fald har Toy­o­ta pra­e­sen­te­ret det se­ne­ste skud på stam­men af di­gi­ta­le ven­ner – nem­lig ro­bot­ten Kiro­bo Mi­ni. Den kan be­va­e­ge sit ho­ved og ta­le med dig, og hos Toy­o­ta har man sto­re for­vent­nin­ger til den lil­le ro­bot.

»Toy­o­ta har pro­du­ce­ret man­ge bi­ler, der har en mas­se prak­ti­ske funk­tio­ner. Men den­ne gang sa­et­ter vi i ste­det for den emo­tio­nel­le va­er­di i højsa­e­det,« si­ger Fu­mi­no­ri Ka­ta­o­ka, der er pro­duk­tions­chef hos Toy­o­ta.

Nav­net Kiro­bo er en sam­men­blan­ding af or­de­ne håb og ro­bot.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.