FAKTA

BT - - NYHEDER - Kil­der: ret­s­in­for­ma­tion.dk

§ 1. Po­li­ti­et kan for­by­de en per­son at op­hol­de sig i en be­stemt ejen­dom, hvis 1) ejen­dom­men tje­ner som til­holds­sted for en grup­pe, som den på­ga­el­den­de per­son til­hø­rer el­ler har til­knyt­ning til, og 2) den på­ga­el­den­des til­ste­de­va­e­rel­se i ejen­dom­men og om­sta­en­dig­he­der­ne i øv­rigt skøn­nes at in­de­ba­e­re ri­si­ko for an­greb, der vil va­e­re til fa­re for per­so­ner, der bor el­ler be­fin­der sig i na­er­he­den af ejen­dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.