Fjer­ner fjen­der i po­li­ti­et

BT - - NYHEDER -

UDRENSNING Tyr­ki­et har sus­pen­de­ret 12.801 med­lem­mer af po­li­ti­styr­ken i for­la­en­gel­se af som­me­rens kup­for­søg, op­ly­ser po­li­tiets ho­ved­kvar­ter. De sus­pen­de­res på en mi­stan­ke om bånd til den is­la­mi­ske pra­e­di­kant Fet­hul­lah Gü­len og hans net­va­erk.

Den i USA bo­sid­den­de pra­e­di­kant be­skyl­des af pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan for at stå bag et mis­lyk­ket kup­for­søg 15. juli.

Den om­fat­ten­de udrensning sker iføl­ge CNN Türk i for­la­en­gel­se af en un­der­sø­gel­se af po­li­ti­styr­ken, da­gen ef­ter re­ge­rin­gens be­slut­ning om at for­la­en­ge und­ta­gel­ses­til­stan­den med tre må­ne­der.

Af de man­ge sus­pen­de­re­de po­li­ti­folk er 2.523 po­li­ti­che­fer. Den sam­le­de po­li­ti­styr­ke er på om­kring en kvart mil­li­on

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.