Top­fi­gur i mus­lim­sk bro­der­skab dra­ebt

BT - - NYHEDER -

Et le­den­de med­lem af Det Mus­lim­ske Bro­der­skab er man­dag ble­vet dra­ebt i en sk­ud­veks­ling med egyp­tisk po­li­ti, op­ly­ser det egyp­ti­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um. Iføl­ge mi­ni­ste­ri­et er den dra­eb­te Mo­ha­med Ka­mal, der an­gi­ve­ligt var an­svar­lig for be­va­e­gel­sens va­eb­ne­de fløj. Det Mus­lim­ske Bro­der­skab op­ly­ser, at Ka­mal ’for­svandt’ man­dag ef­ter­mid­dag. Mo­ha­med Ka­mal var iføl­ge in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et tid­li­ge­re ble­vet idømt liv­s­tid un­der en rets­sag, han ik­ke selv delt­og i.

Myn­dig­he­der­ne har slå­et hårdt ned på Det Mus­lim­ske Bro­der­skab de se­ne­ste år. Myn­dig­he­der­ne til­fø­jer, at og­så et an­det med­lem af bro­der­ska­bet blev dra­ebt i man­da­gens sk­ud­veks­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.