For Trump-fans

BT - - NYHEDER -

si­ger Har­ry Bela­fon­te i et in­ter­view med CNNs Fredri­cka Whit­fi­eld.

Oprin­de­lig vil­le Har­ry Bela­fon­te, der har en dansk svi­ger­dat­ter Ma­le­na Bela­fon­te (gift med Har­rys søn David), ha­ve stemt på den de­mo­kra­ti­ske kan­di­dat Ber­nie San­ders.

Men i dag støt­ter han den for­hen­va­e­ren­de uden­rigs­mi­ni­ster Hil­lary Cl­in­ton, der be­sej­re­de Ber­nie San­ders i for­å­rets ame­ri­kan­ske pri­ma­er­valg.

»USA står over for en skil­le­vej. Det­te er et hi­sto­risk tids­punkt for vo­res na­tion. Og jeg hå­ber, at vi tra­ef­fer det rig­ti­ge valg,« si­ger 89-åri­ge Har­ry Bela­fon­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.