Sa­ra Bla­e­del sa­el­ger sit som­mer­hus

BT - - NYHEDER -

LIEBHAVER 100 me­ter fra Øre­sund på Sja­el­lands nord­li­ge kyst lig­ger den dan­ske suc­ces­for­fat­ter Sa­ra Bla­e­dels som­mer­hus, som hun net­op har sat til salg for 4,6 mio. kr. Det skri­ver Bo­liga. Og selv­om Sa­ra Bla­e­del står bag stri­be­vis af ha­es­bla­e­sen­de mord­gå­der, er der dømt ae­g­te dansk som­me­ri­dyl på de 94 kva­drat­me­ter i Hor­n­ba­ek.

Hu­set har nem­lig iføl­ge ejen­doms­ma­eg­le­rens salgs­an­non­ce en »na­e­sten ny« svøm­mepøl, en op­var­met uden­dørs spa til fi­re per­so­ner, og in­den­dørs fin­des der bl.a. en stue med pejs. Ak­tiv på bo­lig­mar­ke­det For­fat­te­ren køb­te selv trae-som­mer­hu­set i 2011, ef­ter det hav­de va­e­ret på mar­ke­det i me­re end et år. Den­gang var pri­sen 2.750.000 kr.

Si­den har nøg­ler­ne i den 52-åri­ge kri­mi­for­fat­ters nøg­le­bundt ik­ke ha­engt stil­le.

Sid­ste år solg­te Sa­ra Bla­e­del sin knap 200 kva­drat­me­ter sto­re her­skabsvil­la i Virum nord for Kø­ben­havn. Sam­me år køb­te hun et hus i Kar­tof­fel­ra­ek­ker­ne ved Sø­er­ne i Kø­ben­havn, og to år tid­li­ge­re var det iføl­ge Bo­liga skø­det på en me­re end 100 kva­drat­me­ter stor lej­lig­hed på Øster­bro, som Bla­e­del sat­te sin sig­na­tur på.

SA­RA BLA­E­DELS BØGER Sa­ra Bla­e­del har skre­vet ni kri­mi­er om po­li­tik­vin­den Lou­i­se Ri­ck og hen­des jour­na­list-ve­nin­de Ca­mil­la Lind. Bø­ger­ne er ud­gi­vet i 31 lan­de og solgt i 1,8 mio. ek­sem­pla­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.