Kul­tur ’For­ka­e­le­de børn tru­er

BT - - KULTUR -

Si­den 2001, hvor An­ders Fogh Ras­mus­sen dan­ne­de re­ge­ring, har det­te land ud­vik­let sig i en dår­lig ret­ning. Det ha­en­ger sam­men med de al­min­de­li­ge li­be­ra­li­se­ring­s­ten­den­ser: Jeg er mig selv na­er­mest Jus­si Ad­ler-Ol­sen, for­fat­ter Carl Val­de­mar Jus­si Hen­ry Ad­ler-Ol­sen (født 2. au­gust 1950 i Kø­ben­havn) er en dansk for­lags­chef, skri­bent, re­dak­tør, for­fat­ter og iva­er­ksa­et­ter. Ind­til nu har Af­de­ling Q-se­ri­en solgt me­re end 2,5 mio. ale­ne i Dan­mark, mens Jus­sis bøger på ver­dens­plan er solgt i over 14 mio. ek­sem­pla­rer. Se­ri­en om Af­de­ling Q er plan­lagt som én lang forta­el­ling be­stå­en­de af ti selv­sta­en­di­ge og me­get for­skel­li­ge ro­ma­ner. Sam­let forta­el­ler de en sam­men­ha­en­gen­de hi­sto­rie om

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.