Umu­lig ka­er­lig­hed

BT - - TV -

DRAMA Om­kring år 600 bli­ver den un­ge Tri­stans fora­el­dre dra­ebt af irer­ne, der re­ge­rer over Eng­land. Tri­stan op­fo­stres af stam­me­le­de­ren Mar­ke, der øn­sker at for­e­ne Eng­land mod irer­ne. Tri­stan bli­ver en ma­eg­tig kri­ger, men ef­ter et slag for­modes han at va­e­re død. Han be­gra­ves til havs, men skyl­ler i land i Ir­land, hvor kon­gens dat­ter Isol­de får ham på be­ne­ne igen. Tri­stan og Isol­de fo­rel­sker sig, men snart må de at­ter skil­les. For Tri­stan har roy­alt en­gelsk blod i årer­ne, og det kan ik­ke for­e­nes med Isol­de. Ik­ke of­fi­ci­elt i hvert fald. Hi­sto­ri­en om Tri­stan og Isol­de er et sagn fra mid­delal­de­ren. Det er en kel­tisk forta­el­ling, hvis nøj­ag­ti­ge op­rin­del­se er ukendt, men den er for­talt op gen­nem hi­sto­ri­en af skif­ten­de for­fat­te­re. Hi­sto­ri­en har og­så lagt navn til en ver­dens­be­rømt ope­ra af Ri­chard Wag­ner i 1859. "Tri­stan" er in­stru­e­ret af Ke­vin Rey­nolds, der har en for­ka­er­lig­hed for hi­sto­ri­ske forta­el­lin­ger. Han har tid­li­ge­re in­stru­e­ret "Ro­bin Hood - den fred­lø­se" (1991) med Ke­vin Cost­ner, "Ra­pa Nui" (1994), der byg­ger på et chi­lensk sagn, og "Gre­ven af Mon­te Cri­sto" (2002) med blandt Med­vir­ken­de: an­dre Ri­chard Har­ris og Guy Pear­ce på rol­le­li­sten. (DR3)

Ja­mes Fran­co fik sit gen­nem­brud i 2002, da han vandt en Gol­den Glo­be for sin rol­le som Ja­mes De­an i fil­men af sam­me navn. I 2011 op­nå­e­de han kar­ri­e­rens hidtil ene­ste Oscar-no­mi­ne­ring for den au­ten­ti­ske "127 Hours".

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.