Es­b­jerg an­sa­et­ter ny sport­s­di­rek­tør

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det har va­e­ret en of­fent­ligt kendt hem­me­lig­hed i et styk­ke tid, men først i går be­kra­ef­te­de Es­b­jerg an­sa­et­tel­sen af hol­la­en­de­ren Ted van Le­euwen som sport­s­di­rek­tør.

Det er en ny­op­ret­tet stil­ling i klub­ben, som van Le­euwen sa­et­ter sig på.

Den ve­stjy­ske klub har få­et en skidt ind­led­ning på sa­e­so­nen i Alka Su­per­liga­en, hvor man lig­ger sidst med syv po­int for 12 kam­pe.

Der­for ved hol­la­en­de­ren og­så godt, at han er kom­met til en klub, som ik­ke ar­bej­der med en lang­sig­tet målsa­et­ning li­ge nu.

»Al­le ved, at Es­b­jerg er i en van­ske­lig si­tu­a­tion, hvor der er be­hov for hand­ling. Nor­malt ar­bej­der jeg på pro­jek­ter, der ta­ger et til to år, men så me­get tid har vi ik­ke her,« si­ger Ted van Le­euwen til klub­bens hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.