Fryg­ter ik­ke Cort­slut­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

23-åri­ge Magnus Cort er det bed­ste bud på en dansk VM-me­dal­je, og fart­fa­eno­me­net gør sit for at for­be­re­de sig på den ba­gen­de ør­ken-sol, der ven­ter på ru­ten i Qa­tar. jeg nor­malt vil­le gø­re. Sim­pelt­hen for at vaen­ne mig til var­men. Jeg lan­der i Qa­tar al­le­re­de på tirs­dag, så jeg når at ha­ve man­ge da­ge der­ne­de og kan nå at få lidt hård tra­e­ning i var­men og­så.« na­er­mest en umu­lig op­ga­ve at vin­de lø­bet, men jeg tror helt sik­kert, at jeg kan va­e­re med frem­me. Og hvis ik­ke der går no­get galt, skal jeg nok kun­ne la­ve et flot re­sul­tat.« For­kor­tet ru­te vil va­e­re godt Jeg kan godt kø­re i man­ge ti­mer, men der sid­der folk i fel­tet, som ek­sem­pel­vis Kri­stoff (nor­ske Ale­xan­der Kri­stoff, red.), der er su­per­dyg­tig til at kø­re lan­ge ru­ter.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.