Pa­tri­ots er sta­dig den sto­re fa­vo­rit

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der var fle­re op­sigtsva­ek­ken­de re­sul­ta­ter i we­e­ken­dens run­de i NFL, hvor et af de mest op­sigtsva­ek­ken­de var Buf­fa­lo Bills sejr ude over New Eng­land Pa­tri­ots med 16-0.

Det aen­drer dog ik­ke på, at New Eng­land Pa­tri­ots er den sto­re fa­vo­rit til at lø­be med Vin­ce Lom­bar­di-tro­fa­e­et. Hol­dets nor­ma­le quar­ter­ba­ck, Tom Bra­dy, er nem­lig til­ba­ge til na­e­ste kamp ef­ter fi­re kam­pes ka­ran­ta­e­ne, og der­for får man ik­ke over 5,50 på, at Pa­tri­ots vin­der Su­per Bowl.

Der­ef­ter føl­ger en grup­pe på fi­re hold, som al­le skal ka­em­pe om tit­len som førsteud­for­drer. Li­ge nu er det Pitts­burgh Ste­e­lers, der har den po­si­tion, men og­så Se­att­le Sea­hawks, Gre­en Bay Pa­ck­ers og de for­sva­ren­de me­stre fra Den­ver Bron­cos lig­ger i fel­tet af klub­ber i od­ds­le­jet mel­lem ni og 13 gan­ge pen­ge­ne. Stør­ste out­si­der er 49ers i od­ds 500 på Bet­fair.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.