1 ,57

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Aca­de­mi­ca har ind­til vi­de­re le­ve­ret en fin sa­e­son med en pla­ce­ring li­ge un­der top­pen og blot ét ne­der­lag i de se­ne­ste seks kam­pe. Der­for vir­ker det lidt un­der­ligt, at man li­ge­frem skal va­e­re un­der­tip­pet mod ra­ek­kens num­mer 23. Covilha fik godt nok sa­e­so­nens før­ste sejr se­ne­st, da man slog Gu­i­ma­ra­es’ re­ser­ve­hold, men godt har hol­det ik­ke spil­let i den­ne sa­e­son. Hol­det har hel­ler ik­ke no­gen fryg­tind­g­y­den­de hjem­me­ba­ne med blot 333(!) til­sku­e­re i snit pr. kamp i den­ne sa­e­son. Der­for bør Aca­de­mi­ca va­e­re et af de bed­re spil i dag til ik­ke at ta­be den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.