2,35

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lig­ner et fint spil på mak­si­malt to mål i den­ne kamp. Fre­dens­borg le­ver på hårdt ar­bej­de og en kom­pakt de­fen­siv, og der­for er der ik­ke man­ge mål i hol­dets kam­pe. Det er et tab, at Mads Falck er ude med en kors­bånds­ska­de, men det får na­ep­pe hol­det til at aen­dre tak­tik, og fi­re af hol­dets ot­te kam­pe i sa­e­so­nen er da og­så gå­et un­der den­ne linje. B 93 er godt kø­ren­de, men det er pri­ma­ert, for­di hol­det har få­et luk­ket godt af bag­til. Så­le­des er hol­dets fi­re se­ne­ste kam­pe endt med mak­si­malt to mål. Det bør der­for va­e­re fint at spil­le ’un­der 2,5 mål’.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.