1,92

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Topop­gør i den ty­ske Re­gio­nal­liga, som ik­ke lug­ter af man­ge mål. Det er ra­ek­kens to bed­ste de­fen­si­ve mand­ska­ber, der tør­ner sam­men her. På ude­ba­ne spil­ler Worms me­get af­ven­ten­de. Op­skrif­ten er hårdt ar­bej­de og lav ri­si­ko, og samt­li­ge hol­dets fem ude­kam­pe er endt med mak­si­malt tre scor­in­ger. El­vers­berg fø­rer ra­ek­ken og vil helt na­tur­ligt ta­ge te­ten i af­te­nens kamp, men ud over et par en­kel­te til­fa­el­de har hol­dets of­fen­siv ik­ke fun­ge­ret spe­ci­elt godt trods fø­rer­po­si­tio­nen, og der­for gi­ver det rig­tig god me­ning at spil­le på mak­si­malt to scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.