Ge­je­re

BT - - NYHEDER -

Afly­ste stig­nin­ger i grund­skyl­den

Re­ge­rin­gen af­ly­ser de for­ven­te­de stig­nin­ger i grund­skyl­den med 10 mia. kr. I gen­nem­snit vil en bo­li­ge­jer spa­re 10.000 kr. år­ligt i af­lyst grund­skylds­stig­ning, når de nye reg­ler er trå­dt i kraft i 2021. På kor­tet mar­ke­rer de mør­ke­ste far­ver, hvor de afly­ste stig­nin­ger i grund­skyl­den er størst. En dyr ejer­lej­lig­hed i Kø­ben­havn med en ejen­doms­va­er­di på 4,5 mio. kr. slip­per 65.300 kr. bil­li­ge­re i grund­skyld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.